Publiczna Szkoła Podstawowa im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć w ramach NPRCz PG

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć w ramach

Narodowego Programu Rozwoju CzytelnictwaW ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję
i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, Biblioteka Publicznego Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym otrzymała w czerwcu 2017r. środki finansowe na zakup książek. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o
215 woluminów wartości 5 000 zł.
W oparciu o rozmowy przeprowadzone z rodzicami uczniów i nauczycielami dokonano wyboru książek do zakupu. Cenną wskazówką były również wypowiedzi uczniów na temat ich zainteresowań przekazywane podczas rozmów i porad czytelniczych w bibliotece szkolnej. Przeprowadzone zostały konsultacje z pracownikami Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym przede wszystkim pod kątem wyposażenia biblioteki w lektury szkolne, nowości wydawnicze, a także zgodnie z zainteresowaniami czytelników. Dzięki otrzymanym środkom finansowym biblioteka została doposażona w lektury szkolne, które stanowią 38 % zakupionych książek, jednak największym zainteresowaniem cieszą się tzw. nowości wydawnicze. Są wśród nich: „Ten jeden dzień”, „Wróć, jeśli pamiętasz" Gayle Forman, „Chłopak Nikt" Allena Zadoffa, „Koniec gry” Anny Onichimowskiej", „Papierowe miasta", „Szukając Alaski" Johna Grena oraz Georga R.R. Martina „Gra o tron" i „Dziennik cwaniaczka" Jeffa Kinney. Zakupiono także pozycje z literatury metodycznej
i psychologiczno
- pedagogicznej, np. „Błędy językowe uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna”, „100 i więcej pomysłów jak pomóc dziecku z dysleksją", „Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi", „Myślę, więc jestem … Rozsądny. Jak zapanować nad impulsywnością w działaniu".

Zakup książek to nie jedyna zaleta realizacji projektu. Jako szkoła otrzymująca dofinansowanie zostaliśmy zobligowani do realizacji działań promujących czytelnictwo. Już w pierwszych dniach września 2017r. zorganizowany został w bibliotece szkolnej kącik „Warto przeczytać” poświęcony nowościom zakupionym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Ekspozycja książek oraz recenzji wybranych pozycji odbywała się przez cały czas trwania projektu. Prowadzono lekcje biblioteczne, na których promowano zakupioną literaturę i zachęcano do korzystania
z biblioteki szkolnej. W bibliotece szkolnej został zorganizowany kiermasz książki. Odbyły się akcje promujące czytelnictwo, np. akcja skierowana dla uczniów oddziałów gimnazjalnych i klasy VII szkoły podstawowej pt. „Podaj dalej …”, podczas której członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki obdarowywali uczniów, pedagogów oraz pracowników szkoły kolorowymi fiszkami zawierającymi cytaty pochodzące z nowości wydawniczych biblioteki szkolnej.

Inna akcja to „Worek Świętego Mikołaj". Uczniowie odwiedzający 6 grudnia bibliotekę szkolną nagradzani byli upominkami, na których umieszczono tytuły książek zakupionych w ramach programu.

Ponadto na internetowej stronie Publicznej Szkoły Podstawowej założona została zakładka pod hasłem „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, na której umieszczono informacje o działaniach w ramach Priorytetu 3., a także opublikowano listę zakupionych i proponowanych przez uczniów i rodziców książek do biblioteki szkolnej. Za pośrednictwem dziennika elektronicznego wystosowano do rodziców list otwarty promujący czytelnictwo.

Kontynuowano współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną w Miastkowie Kościelnym oraz Biblioteką Pedagogiczną im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach oddział w Garwolinie poprzez uczestnictwo młodzieży w spotkaniach autorskich z pisarzami i innymi ciekawymi ludźmi oraz udział w lekcjach bibliotecznych, np. „Exlibris jako znak własnościowy książki", organizacji konkursów np. na stroik bożonarodzeniowy, a także poprzez umożliwienie uczniom wypożyczania książek.

Program został zrealizowany zgodnie z założeniami. Cele zostały osiągnięte. Realizacja programu przyczyniła się do znacznego wzbogacenia księgozbioru biblioteki szkolnej, a także wpłynęła na rozwój zainteresowań czytelniczych uczniów oraz częstotliwość korzystania z biblioteki w czasie wolnym. Program zintegrował różnorodne działania nauczyciela bibliotekarza, rodziców, dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej wokół promocji czytelnictwa w szkole i w środowisku lokalnym. Wzbogacił także aspekty współpracy z innymi bibliotekami działającymi w środowisku lokalnym. Szkoła aktywnie włączyła się w realizację NPRCZ i jest otwarta na udział w podobnych zadaniach
w przyszłości.

Barbara SerzyskoProjekty edukacyjne

z wykorzystaniem księgozbioru

biblioteki szkolnej realizowane w ramach

Narodowego Programu Rozwoju CzytelnictwaKlasy II a i II b - oddziały gimnazjalne

 

"Postaci mitologiczne: atrybuty, cechy , umiejętności" - tym tematem zajęły się klasy drugie oddziałów gimnazjalnych. Uczniowie, przygotowując się do wykonania tego zadania, korzystali z książek zakupionych w ramach NPRCZ. Poszerzyli wiedzę na temat postaci mitologicznych. Poznali ich atrybuty, cechy oraz umiejętności. Wykonali plakaty, na których zaprezentowali wyniki swojej pracy, zorganizowali także wystawkę poświęconą postaciom mitologicznym.

Klasy III a - oddziały gimnazjalne

"Jakie książki czytają moi nauczyciele, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo" - uczniowie klasy IIIa przygotowali ankietę, którą przeprowadzili wśród nauczycieli i rodziców. Wyniki ankiety przedstawione zostały w formie prezentacji multimedialnej. Uczniowie opracowali zestawienie książek najpopularniejszych w pokoleniu rodziców i nauczycieli. Z wynikami pracy uczniów klasy IIIa została zapoznana cała społeczność szkolna.

Klasy III b - oddziały gimnazjalne

"Wymyśl hasło promujące czytanie i zareklamuj swoją bibliotekę szkolną" - zadaniem uczniów klasy IIIb było zareklamowanie biblioteki szkolnej oraz wymyślenie hasła promującego czytanie. Uczniowie wykonali plakaty reklamowe biblioteki, które zostały zaprezentowane na gazetce ściennej.

Klasy III c - oddziały gimnazjalne

 

"Książki i ich filmowe adaptacje" - prezentacja mltimedialna. Zadaniem uczniów klasy IIIc było wybranie książek, które zostały przełożone na język filmu oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej zawierającej zgromadzone informacje o adaptacji filmowej dzieła literackiego. Uczniowie zapoznali się ze źródłowym tekstem literackim, słownictwem dotyczącym filmu, kinematografii i adaptacji filmowych. Prezentacje zostały zaprezentowane na forum społeczności szkolnej.

"Gimnazjalne czytanie na dywanie" - akcja polegała na organizowaniu spotkań czytelniczych dla uczniów oddziałów przedszkolnych. Podczas spotkań gimnazjaliści czytali najmłodszym książki. Odbywały się także pogadanki na temat przeczytanych lektur. Maluchy wykonywały również ilustracje do poznanych tekstów. Przygotowane ilustracje zostały wykorzystane jako dekoracje i reklama książek zakupionych w ramach N P R Cz.

"Kampania reklamowa NPRCZ" - uczniowie przygotowali artykuły
i sprawozdania związane z wydarzeniami i zadaniami realizowanymi w ramach programu. Artykuły te zostały zamieszczone w szkolnej gazecie „Prymus" oraz na szkolnej stronie internetowej www. spmiastkow.szkolnasztrona.pl. Uczniowie promowali czytelnictwo oraz książki zakupione dzięki realizacji programu. Ponadto informacje o NPRCZ zostały zamieszczone przez nauczyciela bibliotekarza w zakładce „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" na stronie internetowej szkoły oraz w szkolnym dzienniku elektronicznym
w wiadomościach wystosowanych do rodziców uczniów.

Barbara Serzysko