Publiczna Szkoła Podstawowa im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć w ramach NPRCz PSP

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć w ramach

Narodowego Programu Rozwoju CzytelnictwaW ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci    i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, Biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym otrzymała w roku 2017 środki finansowe na zakup książek. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 917 woluminów o wartości 15 000 zł.
W oparciu o rozmowy przeprowadzone z rodzicami uczniów oraz nauczycielami dokonaliśmy wyboru książek do zakupu. Cenną wskazówką były również wypowiedzi uczniów na temat ich zainteresowań przekazywane podczas rozmów i porad czytelniczych w bibliotece szkolnej. Przeprowadzone zostały konsultacje z pracownikami Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym, przede wszystkim pod kątem wyposażenia biblioteki w lektury szkolne, nowości wydawnicze, a także zgodnie z zainteresowaniami czytelników. Dzięki otrzymanym środkom finansowym biblioteka została doposażona w lektury szkolne, które stanowiły 28,8 % zakupionych książek, jednak największym zainteresowaniem cieszą się tzw. nowości wydawnicze. Jest wśród nich „Dzienniczek Cwaniaczka, „Nela mała reporterka”, „Basia i przyjaciele. Anielka", „Filipek i rodzina", „Bella i Sebastian", „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”, „Koszmarny Karolek". Zakupiono także pozycje uwzględniające potrzeby uczniów niepełnosprawnych: seria „Już czytam" - dla dzieci słabo widzących (duża czcionka ułatwiająca czytanie oraz słowniczek trudniejszych wyrazów) „Zaginął Tygrysek", „Fiord i zaginiony naszyjnik". Seria dla dzieci
z trudnościami w nauce czytania „Czytam sobie" (trzypoziomowy program wspierania nauki czytania dla dzieci w wieku 5-7 lat): poziom pierwszy „Składam słowa" -
„Kto polubi trola: poziom drugi „Składam zdania" - „Tadek i spółka": poziom trzeci: „Połykam strony" - „Rok z kocią Izabelą" oraz zabawy dźwiękonaśladowcze dla najmłodszych „Pucio uczy się mówić".

Zakup książek to nie jedyna zaleta realizacji projektu. Jako szkoła otrzymująca dofinansowanie zostaliśmy zobligowani do realizacji działań promujących czytelnictwo. Już w pierwszych dniach września zorganizowany został w bibliotece szkolnej kącik „Warto przeczytać”, poświęcony nowościom zakupionym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Ekspozycja książek oraz recenzji wybranych pozycji odbywała się przez cały czas trwania projektu. Prowadzono lekcje biblioteczne, na których promowano zakupioną literaturę i zachęcano do korzystania z biblioteki. W bibliotece szkolnej został zorganizowany kiermasz książki. Odbyła się impreza integracyjno - czytelnicza z udziałem uczniów różnych klas, rodziców, wychowawców, dyrektora szkoły pt. „Dzień Pluszowego Misia" oraz akcja "Worek Świętego Mikołaj" – uczniowie odwiedzający 6 grudnia bibliotekę szkolną nagradzani byli upominkami na których umieszczono tytuły książek zakupionych w ramach programu.

Ponadto na internetowej stronie Publicznej Szkoły Podstawowej założona została zakładka pod hasłem „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, na której umieszczono informacje o działaniach w ramach Priorytetu 3., a także opublikowano listę zakupionych i proponowanych przez uczniów i rodziców książek do biblioteki szkolnej.

Za pośrednictwem dziennika elektronicznego wystosowano do rodziców list otwarty promujący czytelnictwo i zachęcający rodziców do zapisania dzieci do biblioteki szkolnej.

W ramach współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Miastkowie Kościelnym zostały zorganizowane autorskie spotkania z pisarzami: autorką
i ilustratorką książek Eliza Piotrowską, z pisarką Ewą Chotomską
pt. „Magiczne książki". Najmłodsi uczniowie szkoły obejrzeli sztukę teatralną „Co się stało z Mikołajem".

Program Narodowego Rozwoju Czytelnictwa został zrealizowany zgodnie z założeniami. Cele zostały osiągnięte. Realizacja programu przyczyniła się do znacznego wzbogacenia księgozbioru biblioteki szkolnej, a także wpłynęła na rozwój zainteresowań czytelniczych uczniów oraz częstotliwość korzystania
z biblioteki w czasie wolnym. Program zintegrował różnorodne działania nauczyciela bibliotekarza, rodziców, dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej wokół promocji czytelnictwa w szkole i w środowisku lokalnym. Wzbogacił także aspekty współpracy z innymi bibliotekami działającymi w środowisku lokalnym. Szkoła aktywnie włączyła się w realizację NPRCZ i jest otwarta na udział
w podobnych zadaniach w przyszłości.

Barbara Serzysko

 

 

 

 

 

Projekty edukacyjne

z wykorzystaniem księgozbioru

biblioteki szkolnej realizowane w ramach

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Klasy „0”

"Gimnazjalne czytanie na dywanie"- spotkania w bibliotece szkolnej, podczas których gimnazjaliści czytali najmłodszym uczniom szkoły książki zakupione
w ramach programu. Po zajęciach uczniowie wypożyczali książki, prowadzone były rozmowy z najmłodszymi oraz obdarowywani oni byli kartami do malowania tematycznie związanymi z treścią czytanych książek.

"Galeria czytelników" - projekt realizowany w oddziałach przedszkolnych. Polegał na przygotowaniu stałego kącika, w którym prezentowane były prace plastyczne najmłodszych uczniów. Wykonywali oni ilustracje do różnych książek czytanych na spotkaniach czytelniczych w bibliotece oraz wypożyczanych do domu. Książki proponowane uczniom były dobierane tematycznie zgodnie
z harmonogramem uroczystości i świąt obchodzonych w szkole, np. Święto Niepodległości, Boże Narodzenie. Dzięki temu w galerii cyklicznie przedstawiane były prace uczniów ilustrujące książki o różnorodnej tematyce.

Klasy I – III

Wykonanie przez uczniów klasy I ilustracji do wybranych wierszy Jana Brzechwy. Uczniowie wypożyczyli i przeczytali wybrane utwory Jana Brzechwy, a następnie dowolną techniką plastyczną wykonali ilustracje. Prace uczniów posłużyły do zorganizowania w bibliotece szkolnej wystawki promującej czytelnictwo. Najlepsze prace zostały nagrodzone dyplomami i „czytelniczymi upominkami".

Uczniowie klasy II wykonali ilustracje do wybranych baśni, które wypożyczyli
z biblioteki szkolnej. Wspólne czytanie baśni zostało zorganizowane w klasie
i wzbogacone pogadanką na temat poznanych bohaterów i ich niezwykłych przygód. Uczniowie wykonywali prace w różnym formacie, wybranymi technikami plastycznymi, a następnie wspólnie je oceniali i umieszczali
na gazetce ściennej. Najlepsi ilustratotrzy zostali wyróżnieni na forum szkoły.

Zadaniem uczniów klasy III było wykonanie ilustracji do wybranych legend polskich. Uczniowie korzystali z pozycji zakupionych do biblioteki szkolnej
w ramach NPRCZ. Zapoznali się z treścią wybranych legend, poznali także informacje dotyczące początków państwa polskiego. Wykonywali ilustracje dowolnymi technikami, a następnie prace zostały ocenione przez komisję konkursową złożoną z uczniów i nauczycieli, która wyłoniła zwycięzców. Prace zostały umieszczone na wystawce bibliotecznej, a także zaprezentowane na forum szkoły.

Klasa IV a i IV b

Projekt pt. "Lubię czytać książki". Podczas tego przedsięwzięcia uczniowie klasy IVa i IVb uczyli się pisać minirecenzję wybranej książki. Zajęcia były zorganizowane we współpracy z nauczycielem języka polskiego. Uczniowie wykonali również zakładki z cytatami pochodzącymi z przeczytanych książek - zgodnie z hasłem "By się czytać chciało, zakładkę stwórz wspaniałą". Była to forma popularyzacji książki. Uczniowie w ramach projektu wykonali również zaproszenia na "Spotkanie z książką" w bibliotece szkolnej. Zarówno zakładki, jak i zaproszenia były zaprezentowane na forum szkoły w formie wystawki.

Klasa V

"Tylko czytający może więcej" - projekt skierowany do uczniów klasy V. Uczniowie mieli za zadanie przeczytać wybraną pozycję z zakresu literatury fantastycznej. Na podstawie przeczytanych książek przygotowali w grupach minisłowniczki obrazkowe pt. "Literackie postacie i przedmioty o magicznej mocy". Przy opracowaniu słowniczka stosowali różnorodne techniki plastyczne, a także korzystali z technologii informacyjnej. Drugim zadaniem uczniów było przygotowanie zaproszenia na pokaz postaci magicznych pochodzących
z różnych książek. Wszystkie prace uczniów zostały zaprezentowane społeczności szkolnej na wystawce.

Klasa VI

Konkurs czytelniczo - plastyczny pod hasłem „Poznam książkę po okładce" - na projekt okładki do ulubionej książki. Uczniowie napisali również list do wybranego bohatera przeczytanej i polecanej książki. Prace literackie były przygotowane pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego. Wykonane projekty okładek oraz wybrane listy zostały zaprezentowane podczas spotkania czytelników w bibliotece szkolnej. Najlepsze prace zostały nagrodzone literackimi upominkami.

Klasa V II

To musisz przeczytać" - projekt, w którym uczniowie klasy VII poznawali nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży oferowane na polskim rynku
i dostępne w szkolnej bibliotece dzięki realizacji NPRCZ. Uczniowie zapoznali się także z biografiami pisarzy współczesnych, przede wszystkim twórców literatury młodzieżowej. Wykonali plakaty do poznanych tytułów książkowych, które zachęcały innych uczniów do zainteresowania się współczesną literaturą dla młodzieży. Uczniowie doskonalili również umiejętność redagowania ogłoszenia, a także projektowania graficznego z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Przygotowali ogłoszenia o spotkaniu autorskim ze swoim ulubionym pisarzem.

Barbara Serzysko