Publiczna Szkoła Podstawowa im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym

Harmonogram działań


NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

„KSIĄŻKI DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ”

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

 

 

 1. Zorganizowanie w bibliotece szkolnej kącika „Warto przeczytać” poświęconego nowościom  zakupionym  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Ekspozycja książek oraz recenzji wybranych pozycji.  Zamieszczanie recenzji na szkolnej  stronie internetowej.

   (wrzesień – grudzień 2017r.)

   

 2. Założenie zakładki na internetowej stronie Oddziałów Gimnazjalnych oraz Publicznej Szkoły Podstawowej pod hasłem „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, na której będą umieszczane informacje
  o  działaniach w ramach Priorytetu 3. , a także opublikowana zostanie  lista zakupionych i proponowanych przez uczniów i rodziców książek
  do biblioteki szkolnej.

  (listopad 2017r.)  

   

 3. Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Miastkowie Kościelnym oraz Biblioteką Pedagogiczną im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach oddział w  Garwolinie    poprzez uczestnictwo młodzieży w spotkaniach autorskich z pisarzami i innymi ciekawymi ludźmi oraz w lekcjach bibliotecznych, a także poprzez umożliwienie uczniom wypożyczania książek.

  (przez cały czas trwania projektu, październik - grudzień 2017r.)

   

 4. Obejrzenie przez uczniów klas drugich oddziałów gimnazjalnych klasycznej adaptacji książki Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec” w wykonaniu aktorów Teatru Współczesnego w Krakowie.

  (26 października 2017r.)

 

 1. Zorganizowanie akcji dla uczniów oddziałów gimnazjalnych i klasy VII
  i szkoły podstawowej „Podaj dalej….”. Obdarowywanie przez  członków Koła Przyjaciół Biblioteki uczniów, pedagogów oraz pracowników szkoły kolorowymi fiszkami, na których będą się znajdować cytaty pochodzące
  z nowości wydawniczych  biblioteki  szkolnej, z zaznaczeniem,
  że przekazane fiszki mają wrócić do biblioteki.

  (listopad 2017r.)

   

 1.  Przekazanie rodzicom za pomocą dziennika elektronicznego listów promujących czytelnictwo i zachęcających do zapisania dzieci
   do biblioteki szkolnej.

  (listopad 2017r.)

   

 2. „Dzień Pluszowego Misia” - projekt skierowany dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.

  (listopad 2017r.)

   

 1. Organizacja świątecznego kiermaszu taniej książki.

  (grudzień 2017r.)

   

 2. 6 grudnia 2017 r. – akcja przygotowana przez  Koło Przyjaciół Biblioteki pt. „Worek Świętego Mikołaja”. Nagradzanie czytelników korzystających w tym dniu z biblioteki prezentami w postaci cytatów promujących czytanie, fragmentami z książek, fiszkami ze stronami tytułowymi, owocami, słodyczami.

  (grudzień 2017r.)

   

 3. Analizowanie portali internetowych poświęconych książkom dla dzieci

  i młodzieży. Przeglądanie witryn internetowych wydawnictw – śledzenie nowości wydawniczych.

  (czerwiec-listopad 2017r.)

 

 1.  Przeglądanie witryny Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom.

  (czerwiec-listopad 2017r.)

 

 1.  Zakup nowości wydawniczych w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje zgodne z zainteresowaniami  uczniów.

  (czerwiec-listopad 2017r.)

   

 2. Realizacja projektów edukacyjnych i innych działań biblioteki szkolnej Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Książki do biblioteki szkolnej”.

(przez cały czas trwania projektu, październik - grudzień 2017r.)

 

 1. Podsumowanie działań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Książki do biblioteki szkolnej”, m.in. apel szkolny, ekspozycje prac, artykuły w gazecie szkolnej i na stronie internetowej szkoły, wystawki. 

(grudzień 2017r.)

 

 

 1. Sporządzenie sprawozdania z działań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Książki do biblioteki szkolnej” w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi w Miastkowie Kościelnym w roku szkolnym 2017/2018, opublikowanie sprawozdania na szkolnej stronie internetowej. 

(grudzień 2017r.)

 

 

 


 

 

Projekty edukacyjne

z wykorzystaniem księgozbioru

biblioteki szkolnej realizowane w ramach

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 

Realizacja projektów edukacyjnych, październik – grudzień 2017r.

 

Odpowiedzialni:

dyrektor szkoły, nauczyciel bibliotekarz, wychowawcy klas, nauczyciele języka polskiego, inni nauczyciele.

 

Klasy „0”

„Gimnazjalne czytanie na dywanie” - spotkania w bibliotece szkolnej
z najmłodszymi uczniami szkoły, podczas których gimnazjaliści czytają dzieciom książki  zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

          Wypożyczanie książek rodzicom dzieci pięcio-  i sześcioletnich.

 

Klasy I – III
 

Konkursy czytelniczo – plastyczne w oparciu o książki zakupione
w ramach N P R CZ.

Klasa I - wykonanie ilustracji do wybranych wierszy Jana Brzechwy;

Klasa II - wykonanie ilustracji do wybranych baśni ;

Klasa III - wykonanie ilustracji do wybranych legend polskich.

 

Klasa IV a, b

Projekt pt. „Lubię czytać książki”. Podczas tego przedsięwzięcia uczniowie będą się  uczyć pisać minirecenzje do wybranej książki. Zachęcą  rówieśników do czytania poprzez wykonanie  zakładek
z cytatami, zgodnie z hasłem „By się czytać chciało, zakładkę stwórz wspaniałą”. Wykonają zaproszenia na spotkanie z  książką
w bibliotece szkolnej.

 

 

 

 

 

Klasy V

Konkurs  pt. „Tylko czytający może więcej”. Na podstawie literatury fantastycznej (np. w oparciu o baśnie) uczniowie  przygotowują  minisłowniczek obrazkowy „Literackie postaci i przedmioty o magicznej mocy”. Zredagują zaproszenie na pokaz postaci magicznych.

 

Klasa VI

 

Konkurs czytelniczo – plastyczny na projekt okładki do ulubionej książki pt. „Poznam książkę po okładce”. Uczniowie napiszą list do wybranego bohatera na podstawie przeczytanej i polecanej książki.

 

Klasa VII

 

Projekt „To musisz przeczytać”. Poznanie nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży oferowanych  na polskim rynku i dostępnych
w szkolnej bibliotece. Uczniowie wykonają plakat do poznanych tytułów książkowych pt. „To musisz przeczytać” oraz zredagują ogłoszenia informujące o  spotkaniu autorskim w szkole.

 

Klasy II a, b (oddział  gimnazjum)

 

Uczniowie wykonają prezentację multimedialną lub plakat na temat „Postaci mitologiczne: atrybuty, cechy, umiejętności ” w oparciu
o dostępną w bibliotece  literaturę.

 

Klasy III a, b, c

 

Klasa III a – „Jakie książki czytają moi nauczyciele , rodzice, dziadkowie,  rodzeństwo”. Przeprowadzenie ankiety  i przedstawienie wyników
w prezentacji multimedialnej.

 

Klasa III b – konkurs czytelniczo – plastyczny „Wymyśl hasło promujące czytanie i zareklamuj swoją bibliotekę szkolną”. Prezentacja prac
w formie plakatu lub prezentacji multimedialnej.

 

Klasa III c – „Książki i ich filmowe adaptacje”. Z dostępnych w bibliotece szkolnej książek wybrać te, które zostały przełożone na język filmu, zapoznać się ze słownictwem dotyczącym kinematografii, filmu, adaptacji filmowych. Prezentacja prac w formie plakatu lub prezentacji multimedialnej.