Publiczna Szkoła Podstawowa im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym

Propozycja 3


 Lista książek proponowanych do kupienia w ramach programu  przez nauczyciela bibliotekarza, uczniów i rodziców.

 • ·        Jolanta Piekarska
  "Błędy językowe uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna". Wydawnictwo: Difin
 • ·        Maria Gudro-Homicka
  "Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży. Drama w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii". Wydawnictwo: Difin
 • ·        Agnieszka Kozdroń
  "Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury i rodziców."
  Wydawnictwo: Difin
 • ·        Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska
  "Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poradnik Nauczyciela."
  Wydawnictwo: Difin
 • ·        K. Słupek
  "Myślę, więc jestem... Rozsądny. Jak zapanować nad impulsywnością w działaniu + CD"
  Wydawnictwo: Rubikon
 • 100 i więcej pomysłów: jak pomóc dziecku z dysleksją, Reid G., Green S., Gdańsk 2013

 • Arteterapia a rozwój kompetencji językowych i komunikacyjnych dzieci ze spektrum autyzmu (ASD), Szafrańska K., Kraków 2016

 • Autyzm a wczesna interwencja, Ball J., Gdansk 2016

 • Bajka jak lekarstwo, Chamera-Nowak A., Ippoldt L., W-wa 2015

 • Diagnozowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, Deptuła M., Misiuk A., W-a 2016

 • Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, red. Cytowska B. i inni, Kraków 2013

 • Mam dziecko z niepełnosprawnością, Całek G., Łuszczak H., W-wa 2016

 • Neuropsychologia kliniczna dziecka, red. Borkowska A. R., Domańska Ł., W-wa 2012

 • Nowe gry i zabawy ruchowe, Erkert A., Kielce 2013

 • Odrzucenie rówieśnicze, Deptuła M., W-wa 2013

 • Pomoc społeczna: wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku, Kołaczkowski B., Ratajczak M., W-wa 2013

 • Porozumienie bez przemocy, Rosenberg M. B., W-wa 2016

 • Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych  dla uczniów klas 1-3, Tanajewska A., Kiełpińska I., Gdańsk 2015

 • Specjalne potrzeby edukacyjne, Thompson J., W-wa 2015

 • Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym, Szczepanik R., Jaros A., Łódź 2016

 • Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania młodzieży a warsztat pedagoga, Gajewska G., Szczęsna A., Dolinski A., Zielona Góra 2008

 • Współpraca z rodzicami, Gajewska G., Gajewska J., Zielona Góra 2012