Publiczna Szkoła Podstawowa im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym

O szkole

HISTORIA SZKOŁY

1603r. Pierwsza wzmianka o szkole   w Miastkowie po wizytacji

 

 parafii   przez  Goślickiego  :

Rektorem szkoły jest Stanisław z Miastkowa,  kantorem Jan z Rudnik.

Dziesięcina z dwóch łanów we wsi Brzoza, należącej do P. Maksymiliana Bogleńskiego, należy się szkole, ale jej Bogleński nie oddaje."

Józef Łukasiewicz „Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościółków,   kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych, szpitali i innych zakładów dobroczynnych w dawnej dyecezyi poznańskiej”.

1912r. Trzyoddziałowa Szkoła w Miastkowie mieściła się wówczas w dwóch salach remizy strażackiej w Miastkowie, pierwszymi jej nauczycielami byli:

Tadeusz Gryglicki, - kierownik szkoły, Danuta Kot i Stanisław Kot.

Warunki pracy:

·        bardzo słaba sytuacja materialna,

·        brak lokalu wyposażonego w ławki,

·        brak pomocy dydaktycznych,

·        nieogrzewane pomieszczenia,

·        niska frekwencja.

1919r.,7 lutego – Naczelnik Państwa Józef Piłsudski   podpisał dekret o powszechnym obowiązku szkolnym  dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat.

Każde dziecko miało prawo i obowiązek do pobierania bezpłatnej nauki. Jeżeli rodzice nie posyłali dzieci do szkoły, nakładano na nich kary pieniężne lub karano więzieniem.

1919r. – Prezesem Dozoru Szkolnego gminy Miastków został ksiądz Jan Haraszewski, proboszcz parafii Zwola.

1939r – 1945 podczas okupacji hitlerowskiej kierownikiem szkoły w Miastkowie był Walerian Dłużniewski. Lekcje odbywały się  w remizie strażackiej w Miastkowie oraz w „drewniance”.

W czasie okupacji w Miastkowie utworzono filię gimnazjum garwolińskiego. Tajne komplety prowadzili: Walerian Dłużniewski – kierownik filii, Maria Józefiak, Kamila Kułagowska, ksiądz Bruno Bieniek, ksiądz kanonik  dr Bernard Filipiuk.

Zajęcia odbywały się w domach nauczycieli, w szkole i na plebanii. Egzaminy maturalne przeprowadzano z reguły w małych grupach  na plebanii u proboszcza ks. kanonika B. Filipiuka. Tematy prac pisemnych uzgadniane były z wizytatorem z ramienia konspiracyjnych wojewódzkich władz oświatowych w Warszawie Tadeuszem Zyglerem ps. Siermontowski. Egzaminy ustne organizowano w formie spotkań towarzyskich.

1944r., lipiec – wyzwolony został Miastków i okolice. Do szkół powszechnych powróciła legalna nauka języka polskiego, historii  i geografii. Ze względu na znaczną liczbę chętnych do podjęcia lub kontynuowania nauki w gimnazjum, dyrektor garwolińskiego gimnazjum wyraził zgodę na utworzenie klas filialnych  w Miastkowie. Zajęcia prowadzili: kierownik- Walerian Dłużniewski, Maria Józefiak, Kamila Kułagowska, Stanisław Kajka oraz ks.Bruno Bieniek. W roku 1945 zlikwidowano filię gimnazjum w Miastkowie, ponieważ rozpoczęło swą działalność Państwowe Gimnazjum w Garwolinie.

1945r. – po wojnie kierownikiem siedmiooddziałowej szkoły  w Miastkowie został Stanisław Jużyk. Dzieci uczyły się w salach remizy strażackiej w Miastkowie, w „drewniance”, w „murowance”, w pałacu oraz w sali wynajętej od gospodarzy.

 1952r. -  kierownikiem ówczesnej szkoły w Miastkowie. został Jan Gondek,

Artykuły

Pliki do pobrania