Publiczna Szkoła Podstawowa im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym

Europejski Dzień Logopedy

Europejski Dzień Logopedy ustanowiono w 2004 roku i obchodzony jest 6 marca we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Święto zostało ustanowione w celu zwrócenia uwagi na to, jak ważna jest wizyta u specjalisty, gdy pojawiają się trudności związane z mową.

Logopeda to zawód do niedawna kojarzony jedynie z piękną dykcją i nauką poprawnej wymowy trudnych głosek języka polskiego. Rzeczywiście, logopedzi pracują z dziećmi w żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych i najczęściej prowadzą terapię wszelkiego rodzaju wad wymowy. Jednak należy pamiętać, że logopedzi mogą specjalizować się również w pracy z noworodkami i niemowlętami oraz osobami dorosłymi.

W przypadku terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi lub wadami genetycznymi (m.in. autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa, niepełnosprawność intelektualna) logopeda kształtuje i usprawnia komunikację językową. Oznacza to, że bardzo często jest osobą uczącą dziecko pierwszych znaczących słów oraz funkcjonalnych zachowań komunikacyjnych.

Opieka logopedy obejmuje również osoby dorosłe, które utraciły funkcje językowe w wyniku wypadku, choroby neurologicznej, udaru mózgu lub demencji. Wtedy zadaniem logopedy jest prowadzenie ćwiczeń mających na celu ponowną naukę tych czynności lub wypracowanie technik kompensacyjnych.

Europejski Dzień Logopedy jest doskonałą okazją, aby przypomnieć o tym, że do logopedy można zgłaszać się w każdym wieku. Nie ma momentu, w którym jest za wcześnie lub za późno.

W naszej szkole Europejski Dzień Logopedy stał się okazją do wesołych zajęć logopedycznych, które poprowadziły nasze panie logopedki. W różnego rodzaju zabawach brali udział również nauczyciele. Dzieci oraz dorośli zmierzyli się z niełatwymi łamańcami językowymi i tekstami wierszyków. Podczas ćwiczeń dzieci usprawniały narządy artykulacyjne, doskonaliły percepcję słuchową i słuch fonemowy, kształtowały koordynację słuchowo - ruchową, wzbogacały słownictwo oraz wdrażały się do aktywnego uczestnictwa w zajęciach grupowych. Zabawy logopedyczne okazały się dla dzieci ciekawe i z przyjemnością w nich uczestniczyły.