Publiczna Szkoła Podstawowa im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym

11 kwietnia 2021r. przypada 169. rocznica urodzin Leona Wyczółkowskiego Patrona Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym.

W najbliższy poniedziałek w naszej szkole obchodzimy Dzień Patrona. W związku z nauką i pracą zdalną dzień ten uczcimy w formie Projektu Szkolnego.
Plan II Dnia Patrona
  I.  W godzinach 08:00 - 10:35 uczniowie klas I- VIII łączą się online na lekcje z nauczycielami wg obowiązującego planu zajęć lekcyjnych.
  II.  Na pierwszych zajęciach uczniowie będą poznawać życie i twórczość Leona Wyczółkowskiego, oglądając film o Patronie, do którego otrzymają link od nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 III.  W trakcie kolejnych zajęć każdy uczeń wybierze i wykona zadanie związane z Patronem Szkoły, za które zostanie oceniony oraz otrzyma punkty z zachowania za udział w projekcie szkolnym. Wykonanie zadania jest obowiązkowe. Pracę należy odesłać do godziny 11.00 na wskazany adres.
IV.  Autorzy najlepszych prac w poszczególnych kategoriach zadaniowych otrzymają specjalne nagrody rzeczowe, prace zostaną opublikowane na szkolnej stronie internetowej.