Publiczna Szkoła Podstawowa im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym

Informacja o rekrutacji dzieci do klas "0" i I

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Leona Wyczółkowskiego 
w Miastkowie Kościelnym wznawia nabór wniosków do oddziałów „0” sześciolatków
oraz klas I
na rok szkolny 2021/2022.

 • Do oddziału „0” przyjmowane są wnioski od rodziców dzieci 
  6 - letnich (rocznik 2015) do dnia 19.03.2021r.
 • Do klasy I przyjmowane są wnioski od rodziców dzieci 
  7 - letnich (rocznik 2014) do dnia 19.03.2021r.
 • Wniosek przyjęcia do zerówki lub klasy I można pobrać ze strony internetowej szkoły spmiastkow.szkolnastrona.pl
  z zakładki Dla Rodziców i wysłać skanem na adres szkolnej skrzynki email: spmiastkow@wp.pl .
 • Komisja Rekrutacyjna będzie rozpatrywała wnioski według przyjętego Regulaminu Rekrutacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym.
 • Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji mogą uzyskać Państwo pod numerem telefonu 696 096 841 lub poprzez wiadomość email.

Dyrektor Szkoły